ZemNet | Podmienky poskytnutia zľavy na TV 2020
TV na skúšku 2020
10. marca 2020
Preventívne opatrenia v súvislosti s pandémiou Covid-19
13. marca 2020

Podmienky poskytnutia zľavy na TV 2020

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava podmienok akcie “TOPVYHODNE“ (ďalej len „akcia“). Tento dokument upravuje podmienky akcie (ďalej len „Podmienky“). V skrátených verziách môžu byť tieto Podmienky uvedené aj na informačných materiáloch (napr. leták, plagát, banner), v inzerátoch, pričom záväzné je vždy iba toto úplné znenie Podmienok.

1. Organizátor akcie

Organizátorom akcie je spoločnosť ZemNet s.r.o., Orechová 810, 941 22 Zemné, IČO: 36361291 (ďalej len „Organizátor“).

2. Účel akcie

Účelom akcie je propagácia a podpora predaja DIGITÁLNEJ TELEVÍZIE (ďalej len „podporované produkty“).

3. Podmienky akcie

  1. Do akcie je zaradený len produkt DIGITÁLNEJ TELEVÍZIE.
  2. Akcia platí iba pri objednávke TV s mesačným predplatným minimálne 8€ s DPH vrátane, ktoré je možné splniť kumulatívnym spôsobom všetkými mesačnými poplatkami za televízne balíky, poplatok za 2. a ďalší box nie je možné zarátavať.
  3. Zákazník získava zľavu 30€ z ceny SET TOP BOXU Nano S3 s displayom, bod č.2 cenníka.
  4. Zákazník sa využitím tejto akcie zaväzuje neznížiť mesačnú platbu za predplatné pod sumu 8€ s DPH vrátane počas 24 mesiacov od zapojenia. V prípade porušenia tejto podmienky je na výzvu poskytovateľa povinný zaplatiť sumu vo výške poskytnutých zliav. Podmienka zaplatenia sumy vo výške poskytnutých zliav platí aj v prípade odstúpenia od zmluvy v skúšobnej dobe.

4. Termíny a platnosť akcie

Akcia platí na novo uskutočnené objednávky v termíne od 10. 3. 2020 do 31. 12. 2020 vrátane, alebo do odvolania. Zľavu nemôžu žiadať zákazníci na objednávky zrealizované pred začatím alebo po skončení akcie.

V Zemnom, 10. Marca 2020

Viktor Szőke, konateľ ZemNet s.r.o.

ZÁKAZNÍCKA ZÓNA WEBMAIL
F