ZemNet | Cenník pre vysokorýchlostný internet

CENNÍK PRE VYSOKORÝCHLOSTNÝ INTERNET

Pre konkrétne ceny a informácie o dostupnosti pokrytia a technológii vyberte vašu obec:

VYBERTE VAŠU OBEC PRE PRESNÝ CENNÍK

VÝHODY ZEMNET INTERNETU s GPS technológiou

 • Na vysokorýchlostný internet je použitá kvalitná technológia Cambium Networks synchronizovaná cez GPS, ktorá Vám zabezpečuje vyhradený čas na komunikáciu
 • Internet má veľmi stabilné odozvy bez kolísania aj v prípade plného využitia
 • Všetky vysokorýchlostné internetové tarify sú dátovo a časovo neobmedzené
 • Internet nie je agregovaný a nepoužívame FUP
 • Zriadenie vysokorýchlostného internetu väčšinou do 2 prac. dní od objednávky
 • Skúšobná doba na vyskúšanie vysokorýchlostného internetu až 30 dní zadarmo
 • Najrýchlejší servis (do 1 pracovného dňa)
 • Vernostné zľavy až do 20%
 • 2 mesiace zadarmo pri prechode od konkurencie
 • Investujeme do zariadení od renomovaných výrobcov
 • Vysokorýchlostná internetová sieť je pod dohľadom systému ZABBIX a v prípade poruchy okamžite kontaktuje administrátorov formou SMS
 • Nepoužívame zavádzajúce názvy s géčkami a akože optikou

 

ĎALŠIE INFORMÁCIE A POPLATKY

Po kliknutí na sekciu sa Vám rozbalia ďaľšie informácie o našich službách a poplatkoch

1Zľavy a iné výhody

Skúšobná doba na 30 dní zadarmo

Ak sa neviete rozhodnúť, neváhajte, do 30 dní od zapojenia máte možnosť vypovedať zmluvu bez sankcií a výpovednej doby. Zaplatiť treba len čas montáže a demontáže zariadení.

Vernostná zľava (od 2019)

Zľava za vernosť sa poskytuje zákazníkom, ktorí využívajú naše služby viac ako 3 roky nepretržite bez prerušenia. Prípadné prerušenia len skracujú dobu používania, tj. zľava sa priznáva neskôr. Ich platová disciplína je väčšia alebo rovná 90%. Vzorec pre výpočet platovej disciplíny je nemenný a zohľadňuje dátum splatnosti a dátum úhrady faktúry za poskytnuté služby.

Čím sa doba neuhradenia faktúry za poskytnuté služby viac krát opakuje, alebo sa predlžuje doba nezaplatenia po splatnosti, tým sa platová disciplína znižuje. Zníženú platovú disciplínu si môže zákazník zvýšiť úhradami pohľadávok pred dobou splatnosti, tj. každá úhrada, ktorá je pripísaná na náš účet pred dňom splatnosti, zvyšuje platovú disciplínu.

POČET ROKOV UŽÍVANIA% ZĽAVA
Viac ako 3 roky2 %
Viac ako 4 roky3 %
Viac ako 5 roky5 %
Viac ako 6 rokov7 %
Viac ako 7 rokov9 %
Viac ako 8 rokov12 %
Viac ako 9 rokov15 %
Viac ako 10 rokov20 %

Zľava za viazanosť

Každý zákazník dostane za predĺženie viazanosti na 24 mesiacov zľavu podľa zvolenej tarify. Zľava sa rozráta na mesiace podľa želania zákazníka od 6 do 18 mesiacov a odpočíta sa mu z mesačnej sumy. Zľavu za viazanosť je možné uplatniť na zmluvy staršie ako 12 mesiacov. Zákazník so zmluvou staršou ako 12 mesiacov môže zľavu žiadať najskôr 2 mesiace pred uplinutím aktuálnej viazanosti. Uzavretím dodatku k zmluve o viazanosti sa zákazník zaväzuje, že počas doby viazanosti si ponechá minimálne zvolenú tarifu. Zmluvná pokuta za prerušenie zmluvy počas trvania viazanosti sa rovná výške poskytnutej zľavy + 20€ administratívny poplatok.

Zľava za prechod od konkurencie

Za prechod od konkurencie dostávate zľavu 2 mesiace zadarmo. Podmienkou uplatnenia zľavy je aktivácia neobmedzeného 5G internetu a predloženie konkurenčnej zmluvy, výpovede, jednej faktúry za poskytnutie služby s dokladom o úhrade v písomnej forme.

Zľava za sprostredkovanie

Za nového zákazníka získate bonus vo výške, ktorý sa rovná výške mesačného poplatku sprostredkovaného zákazníka. Napr. ak nám sprostredkujete nového zákazníka, ktorý si zapojí neobmedzený 5G Internet TOP1 s viazanosťou 24 mesiacov, získavate jednorázovú zľavu z mesačného paušálu podľa jeho výšky. Stačí poslať novú objednávku na nového zákazníka cez našu stránku a uviesť aj číslo Vašej zmluvy.

2Ostatné poplatky
SlužbaCena s DPH
Zmeny v tarifách
Zmena užívateľského programu z vyššieho na nižší 0,00 €
Zmena užívateľského programu z nižšieho na vyšší 0,00 €
Odpojenie (prerušenie služby na určité obdobie na požiadanie) 0,00 €
Mesačný poplatok počas prerušenia služby na požiadanie užívateľa 2,00 € / mesačne
Znovupripojenie (po odpojení z iného dôvodu ako neplatenia účtov) 0,00 €
Omeškanie s platbami, preplatky
Vyhotovenie a zaslanie upomienky č.1 (len elektronicky) 0,00 €
Vyhotovenie a zaslanie upomienky č.2 5,00 €
Znovupripojenie po omeškaní platby 15,00 €
Znovupripojenie (po vymáhaní pohľadávky - berie sa ako záloha) 3x mesačná tarifa
Poplatok za vrátenie preplatku
-automaticky sú vracané len preplatky od 5,00€ uhrádzané prevodom z účtu na posledný účet, ktorý má totožný názov účtu so zmluvou
-vrátenie preplatkov pod 5€ a preplatkov uhrádzaných na pošte alebo v hotovosti je možné len na žiadosť osobne po dohode v kancelárii
1,00 €
Fakturácia
Kópia faktúry a iného administratívneho dokladu - v prípade, že užívateľ dostáva faktúru v papierovej podobe 2,00 €
Reklamácia
Oprávnená reklamácia 0.-
Neoprávnená reklamácia - účtuje sa v prípade, že pri výjazde je pripojenie na notebooku servisného technika funkčné
- účtuje sa každá začatá ½ hodina
- nejedná sa o kompletný servis PC, len spojazdnenie pripojenia
20,00 € / hod.
Servisné práce
Diagnostika - služba zahrňuje:
- určenie závady zariadenia (HW alebo SW)
- neúčtuje sa v prípade opravy našou spoločnosťou
20,00 € / ks.
SW/HW Práce - služba zahrňuje:
- inštalácie OS a aplikácií, nastavenie, odvírovanie, hardvérové opravy
- účtuje sa každá začatá ½ hodina
50,00 € / hod.
Montážne práce u zákazníka - služba zahrňuje:
- káblovanie, lištovanie, demontáž prípojky, premiestnenie prípojky
- nezahrňuje inštalačný materiál, cestovné náhrady ani zariadenia
- účtuje sa každá začatá ½ hodina
30,00 € / hod.
Vzdialená pomoc, Administrácia - služba zahrňuje:
- vzdialená technická podpora programom ZemNetSupport na diaľku
- zmluvná administrácia IT u zákazníka nad rámec zmluvy
- Vzdialená pomoc - účtuje sa každá začatá minúta, Administrácia – každá začatá ½ hodina
60,00 € / hod.
Cestovné náhrady:
- zvoz a vrátenie zariadenia (počítač, notebook, iné...) od zákazníka
- účtuje sa cesta tam aj späť, jednostranne sa účtuje len v prípade, že bolo vozidlo vyslané aj na iný úkon
0,30 € / km
Verejná statická IP adredsa
Pridelenie verejnej statickej IP adresy
- cena pri ročnej platbe je s 25% zľavuou ktorú nie je možné kombinovať s inými zľavami
2,00 € / mesačne alebo 18,00€ / ročne
3Rodičovská kontrola
Je to služba, ktorou je možné zabezpečiť, aby najmenší boli na svetovej sieti v bezpečí. Služba zabezpečuje nepretržitý dohľad nad pripojeným počítačom, blokuje nebezpečné stránky, ktoré im nie sú určené.
ZÁKAZNÍCKA ZÓNA WEBMAIL