Vyhlásenie o ochrane súkromia - ZemNet

Vyhlásenie o ochrane súkromia

Spoločnosť ZemNet s.r.o. rešpektuje Vaše právo na súkromie a právo na ochranu osobných údajov.

Zároveň sa zaväzuje ochrániť všetky zí­skané osobné údaje. Týmto Vyhlásení­m o ochrane osobných údajov zároveň definujeme pravidlá a spôsob ochrany osobných údajov. Naše webové stránky umožňujú použí­vateľom časť stránok prezerať bez toho, aby sa museli identifikovať alebo poskytnúť akékoľvek osobné údaje – jedná sa o verejné časti nášho webu. Zároveň časť našich stránok je možné prezerať iba po zaregistrovaní­ v časti registrácia. Toto opatrenie je zavedené z dôvodu obchodnej politiky našej spoločnosti.

ZÁKAZNÍCKA ZÓNA WEBMAIL
F