Preventívne opatrenia v súvislosti s pandémiou Covid-19 - ZemNet
Podmienky poskytnutia zľavy na TV 2020
10. marca 2020
Nový, responzívny ROUNDCUBE
8. júna 2020

Preventívne opatrenia v súvislosti s pandémiou Covid-19

Viacerí odborníci sa zhodujú, že jedným z najdôležitejších krokov v boji proti vírusu Covid-19 je zodpovednosť ľudí. Bez nej všetky preventívne opatrenia strácajú svoju silu a mi ostávame vystavení napospas osudu.

Z tohto dôvodu prijímame niektoré opatrenia, ktoré majú pomôcť znížiť dopad na nás ako kolektív, na naše rodiny, ale aj na Vás ako našich zákazníkov. Opatrenia sú predbežné, budeme ich aktualizovať priebežne podľa potreby a vývinu situácie s predmetnou pandémiou.

Naše opatrenia:

 1. Pracovníci, ktorí prichádzajú do osobného kontaktu sú:
  • vybavení ochrannými prostriedkami,
  • poučení o používaní lokálnych dezinfekčných prostriedkov,
  • poučení o dôležitosti minimalizovania pohybu v ohrozených zónach.
 2. Poruchy našich služieb sa budeme snažiť vyriešiť v prvom rade na diaľku bez osobného kontaktu, napr.:
  • budeme sa snažiť Vás navigovať cez telefón,
  • alebo ak je ešte možnosť, použijeme vzdialenú pomoc ZemNetSupport,
  • v prípade ak technickú pomoc nezvládnete, skúsime to spoločne s niekym z Vašej rodiny, kto by mohol situáciu zvládnuť.
 3. Servisné výjazdy, ktoré nie je možné odstrániť na diaľku, budú robené len v nevyhnutných prípadoch po zodpovedaní bezpečnostných otázok.
 4. Nové objednávky sa budú vybavovať priebežne, ale len po zodpovedaní bezpečnostných otázok.
 5. Naši pracovníci môžu odmietnuť výjazd na miesto v prípade, ak odpovede na bezpečnostné otázky:
  • ostanú nezodpovedané,
  • javia sa ako nepravdivé, alebo neúplné,
  • alebo máme informácie o inom stave, ako uvádzate.
 6. Beriete na vedomie, že naši technici môžu byť v kontakte s osobami, ktorí môžu byť nositeľmi nákazy a neoznámia nám to. Neberieme zodpovednosť za takýto prenos nákazy.
 7. Odpovede na bezpečnostné otázky berieme vážne, budú podliehať prísnej ochrane údajov a budú slúžiť len na vyhodnotenie osobného kontaktu pre pracovníkov.

Bezpečnostné otázky:

 1. Ste vy, alebo vaši blízky rodinný príslušníci podľa vyhlásenej mimoriadnej situácie v SR v domácej izolácii?
 2. Boli ste vy, alebo vaši blízky rodinný príslušníci v predchádzajúcich 5 týždňoch v zahraničí v nebezpečných zónach?
 3. Boli ste vy, alebo vaši blízky rodinný príslušníci v predchádzajúcich 5 týždňoch v kontakte s osobami, ktorý boli v nebezpečných zónach?

Aj v prípade uvedenia kladných odpovedí na predchádzajúce otázky sa budeme snažiť vyriešiť Vašu poruchu, alebo vybaviť objednávku. Pravdivými odpoveďami nám pomáhate ochrániť náš kolektív, naše rodiny a okolie. Berte prosím túto situáciu vážne a odpovedajte na bezpečnostné otázky pravdivo.

Ďakujeme

kolektív ZemNet

ZÁKAZNÍCKA ZÓNA WEBMAIL
F