Pravidlá súťaže "Vianoce so ZemNetom 2020" - ZemNet
Naša sieť je pod ochranou BitNinja!
21. októbra 2020

Pravidlá súťaže „Vianoce so ZemNetom 2020“

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel súťaže “Vianoce so ZemNetom“ (ďalej len „akcia“). Tento dokument upravuje pravidlá súťaže (ďalej len „Pravidlá“). V skrátených verziách môžu byť tieto Pravidlá uvedené aj na informačných materiáloch (napr. leták, plagát, banner), v inzerátoch, pričom záväzné je vždy iba toto úplné znenie Pravidiel.

1. Organizátor súťaže

Organizátorom súťaže je spoločnosť ZemNet s.r.o., Orechová 810, 941 22 Zemné, IČO: 36361291 (ďalej len „Organizátor“).

2. Účel súťaže

Účelom súťaže je propagácia a podpora predaja internetového pripojenia (ďalej len „podporované produkty“).

3. Podmienky

 1. Súťaž „Vianoce so ZemNetom bude prebiehať na Facebook stránke https://www.facebook.com/zemnet.sk/ a to od 2.12.2020 – 31.12.2020
 2. Uvedené komentáre budú skontrolované z hľadiska pravdivosti údajov v komentári a to prostredníctvom nášho systému – evidencia klientov.
 3. Prvé žrebovanie pre výhercu navýšenia na 3 a 6 mesiacov sa uskutoční 23.12.2020 najneskôr do 20:00, druhé žrebovanie pre výhercu navýšenia na 9 a 12 mesiacov sa uskutoční 31.12.2020 najneskôr do 20:00 a bude zverejnené na stránke v rámci Facebooku
 4. Do žrebovania budú zaradení tí, ktorí zverejnia komentár pod súťažný príspevok na našej stránke na Facebooku a uvedia rok uzavretia zmluvy o internetovom pripojení ZemNet s.r.o.

4. Výhra

 1. Vyžrebovaní budú 4 komentujúci náhodným výberom, ktorí získajú zvýšenú rýchlosť internetového pripojenia o jeden paušál na nasledovných 3-6-9 alebo 12mesiacov.
 2. Výhercovia budú informovaní prostredníctvom súkromnej správy na Facebooku, následne im po poskytnutí presných zmluvných údajov bude nastavená vyššia rýchlosť na určené mesiace.
 3. Po uplynutí zľavnených mesiacov rýchlosť internetového pripojenia sa vráti na pôvodnú úroveň podľa aktuálneho cenníka.
 4. Komentujúci, ktorí nevyhrali ale uviedli správnu a pravdivú odpoveď, dostanú možnosť získať okrem cenníkovej zľavy (napr: https://zemnet.top/zemne) bonus v hodnote +5,00€ za predĺženie viazanosti zmluvy na nasledujúcich 24mesiacov, ktorý si môžu uplatniť po podpísaní Dodatku o predĺžení viazanosti. O tejto možnosti budú informovaní všetci komentujúci v súkromnej správe.

5. Záverečné ustanovenia

 1. Pravidlá ochrany osobných údajov a ochrany osobnosti na stiahnutie nájdete tu: https://www.zemnet.sk/download/214/
 2. Súťaž je dobrovoľná, súťažiaci svojou účasťou v súťaži vyjadrujú svoj súhlas s jej podmienkami a pravidlami.
 3. Súťaž nie je sponzorovaná, podporovaná, spravovaná ani spojená so sociálnou sieťou Facebook – spoločnosťou Facebook Inc. alebo Facebook Ireland Limited.

V Zemnom, 2. Decembra 2020

Viktor Szőke, konateľ ZemNet s.r.o.

 

ZÁKAZNÍCKA ZÓNA WEBMAIL
F