Potrebujete pomoc? - ZemNet

Najčastejšie otázky (FAQ)

1Čo v prípade poruchy?

1. vypnite počítač

2. uistite sa, či je Vaše zariadenie pod napätím

3. zistite, či na adaptéri svieti kontrolka, ktorá je zapojená do zásuvky (predlžovačky),

4. v prípade, ak kontrolka svieti, je nutné reštartovať zariadenie tj. vytiahnúť adaptér zo zásuvky (predlžovačky), počkať 2-3 minúty a znovu zapojiť do napájania

5. v prípade, ak kontrolka nesvieti, je pravdepodobné, že nastal skrat v zariadení, alebo adaptéri, v tomto prípade volajte zákaznícku linku

Servisné výjazdy k zákazníkom sa robia len v cez pracovné dni!
2Prečo je mesačný poplatok za internet menší pri vyššom zriadení?
Jednoducho povedané, zariadenia na pripojenie vždy niečo stoja. Zariadenia, ktoré používame my na TOP paušály sú drahšie, ako používa naša konkurencia, sú však aj kvalitnejšie a majú dlhšiu životnosť. Ak má klient možnosť priplatiť si pri zriadení a znížiť tak vstupnú investíciu prípojky pre nás, vieme poskytnúť zníženú mesačnú cenu. V konečnom dôsledku ak si to zákazník zráta, už v provom roku sa mu investícia do prípojky vráti a nasledujúce roky bude v pluse.
3Môžem Vás požiadať o predčasné ukončenie zmluvy počas doby viazanosti?

5G a 5G-R paušály

Zákazník môže podať výpoveď písomne a odoslať na adresu firmy, alebo elektornicky na mailovú adresu info@zemnet.sk . Ak sa u zákazníka neeviduje žiadna viazanosť podmienkou je len výpovedná doba 1 mesiac a taktiež vyrovnanie všetkých pohľadávok voči spoločnosti. Podľa platného cenníku od 1.11.2013 má klient možnosť predčasne vypovedať zmluvu o internetovom pripojení bez toho, aby sme mu nejaké zmluvné pokuty účtovali. Je potrebné ale doplatiť súčet rozdielu mesačného paušálu medzi sumou s viazanosťou a sumou bez viazanosti podľa platného cenníku ZemNet s.r.o..

Napríklad

Klient si vyberie paušál s ročnou viazanosťou 1.1.2015 a s mesačným paušálom 15 €. Po pol roku 12.7.2015 však musí vypovedať zmluvu o internetovom pripojení. Podá žiadosť, a my mu sumu na doplatenie vypočítame nasledovne

viazanosť 12 mes. tarifa 15,- €

viazanosť 0 mes. tarifa 18,- €

Klient by s viazanosťou počas 6 mes. (6x15,- eur) zaplatil 90,- €. Bez viazanosti za uplynulých 6 mes. (6x18,- eur) by zaplatil 108,- €. V takomto prípade pri predčasnej výpovedi je suma na doplatenie (108-90)= 18,- €

TOP paušály

Zákazník môže podať výpoveď písomne a odoslať na adresu firmy, alebo elektornicky na mailovú adresu info@zemnet.sk . Ak sa u zákazníka neeviduje žiadna viazanosť podmienkou je len výpovedná doba 1 mesiac a taktiež vyrovnanie všetkých pohľadávok voči spoločnosti. V prípade viazanosti však účtujeme nasledovné poplatky podľa platného cenníka od 1.7.2017:

Ak sa klient zaviaže na 24 mes a podá výpoveď do jedného roku viazanosti, platí 60€ poplatok

Ak sa klient zaviaže na 24 mes a podá výpoveď po uplinutí jedného roku viazanosti, platí 30€ poplatok

Ak sa klient zaviaže na 12 mes a podá výpoveď počas viazanosti, platí 30€ poplatok

4Mení sa mesačná platba po uplynutí doby viazanosti?

Podľa našich podmienok si klient po uplynutí doby viazanosti (12mes. alebo 24.mes.) môže pokračovať vo využívaní a uhrádzaní našich internetových služieb bez zmenených podmienok, teda za podmienok ktoré boli dohodnuté pri podpísaní Zmluvy o pripojenie do siete internet.

To znamená, že ak sa nám klient neozve, platia naďalej tie isté podmienky, ale v prípade, ak ho zaujme niektorá naša nová výhodnejšia ponuka, môže náš požiadať o zmenu.

Zároveň ak jeho platová disciplína je nad 90%, automaticky sa mu pripíše vernostná zľava z mesačného paušálu: https://www.zemnet.sk/internet/#vernostna-zlava

5Ako nastaviť Elektronickú faktúru?
Faktúry sa vystavujú výlučne elektronickou formou podpísané certifikátom, ktorý je plnohodnotný daňový doklad. Ak máte u nás evidovanú emailovú adresu, pošleme Vám ju vždy, keď je vystavená. Všetky faktúry si viete stiahnuť aj na zákazníckej zóne po autorizácii vašej zmluvy.
6Čo v prípade, ak poskytovateľ internetu odstúpi od zmluvy z technckých príčin?
Podľa Všeobecných podmienok spoločnosti v prípade, ak dochádza k odstúpeniu od zmluvy o internetovom pripojení z našej strany, zmluvný vzťah sa ukončí bez ohľadu na aktuálnu dobu viazanosti bez výpovednej doby. Všetky záväzky si však klient musí do tejto doby vysporiadať.
7Sťahujem sa, ale ešte mi plynie doba viazanosti. Ako mám postupovať?

Podľa Všeobecných podmienok našej spoločnosti môže klient žiadať o premiestnenie internetovej prípojky na inú adresu. V takomto prípade technik príde na nové miesto a po obhliadke oznámi klientovi či je to technicky možné alebo nie. Ak áno, klientove zariadenie sa premiestni na novú adresu a vyplní sa Dodatok k zmluve o internetovom pripojení a zároveň sa účtuje poplatok za samotnú montáž/demontáž.

V prípade že to nevieme zabezpečiť kvôli nedostatočnému signálu, pokrytiu alebo iným obmedzeniam, odstúpime od zmluvy a to bez výpovednej doby a bez ohľadu kedy doba viazanosti končí.

8Na čo slúži vzdialená pomoc?

Vzdialená plocha umožňuje pripojiť sa k Vášmu počítaču a vyriešiť problémy na diaľku. Pripojenie je bezpečné, ktoré je možné spustiť iba v prípade, ak to aktivuje priamo klient. Je potrebné funkčné pripojenie na internet a telefonický kontakt s administrátorom.

Využitie vzdialenej pomoci je neobmedzené, je možné vyriešiť úlohu od bežných problémov a nastavení až po profesionálne zásahy. Služba je spoplatnená podľa aktuálneho cenníka.

Táto služba nám umožnuje spravovať vzdialené servre a pracovné stanice bez nutnosti dopravy a fyzického kontaktu. V prípade núdzových situácií je osobná návšteva nevyhnutná.

9Informujete zákazníka o plánovanom prerušení internetu?
Áno, ak je zákazník v časti siete, kde je plánovaná údržba a má uvedenú emailovú adresu v našom systéme, dostáva vopred informáciu o plánovanej odstávke 2 až 3 dní dopredu, vo výnimočných prípadoch 1 deň dopredu.
10Môže výpadok trvať viac dní?
Murphiho zákon hovorí, čo sa môže pokaziť, sa aj pokazí :) čomu dávame plne za pravdu.

V prípade poruchy vysielača sa servis robý každý deň, aj cez víkend. Porucha vysielača sa zväčša odstráni do 3-4 hodín, vo výnimočných prípadoch najneskôr do 17:00-tej hodiny dňa.

V prípade ak Vám trvá výpadok dlhšie ako 1 deň, pravdepodobne je problém u Vás, skúste postup "Čo v prípade poruchy?"

11Po zapojení mi internet išiel dobre, teraz mám stále výpadky. Čo môže byť problém?
Pri zriadení technici kontrolujú priamu viditeľnosť na vysielač, čo je hlavnou podmienkou kvalitného pripojenia a tým aj kvalitného internetu. Pravdepodobne by Vás ani nezapojili, ak by tomu tak nebolo.

Do Vašej "priamej viditeľnosti" mohli narásť stromy, ktoré zhoršia kvalitu príjmu a môžu Vám spôsobovať výpadky.

Nahláste poruchu na našu zákaznícku linku, skúsime nájsť nové miesto pre Váš prijímač!
12Aké sú nastavenia pre DNS server?
Naše DNS servre sú na nasledových IP adresách:
  1. Primárny server: 185 . 144 . 164 . 5
  2. Sekundárny server: 185 . 144 . 164 . 6
Alebo ich možete mať nastavené na intranetovú adresu, ktorá je funkčná len z našej siete:
  1. Primárny server: 192 . 168 . 70 . 252
  2. Sekundárny server: 192 . 168 . 70 . 250
13Aké sú nastavenia pre POP3, IMAP, SMTP pre emailovú adresu niečo@zemnet.sk, alebo domény na webhostingu?

POP3

Adresa servera: mail.zemnet.sk
Typ: STARTTLS
Port: 110
Prihlasovacie meno: celá emailová adresa

POP3 pre MS OUTLOOK

Adresa servera: mail.zemnet.sk
Typ: SSL
Port: 995
Prihlasovacie meno: celá emailová adresa

IMAP

Adresa servera: mail.zemnet.sk
Typ: STARTTLS
Port: 143
Prihlasovacie meno: celá emailová adresa

IMAP pre MS OUTLOOK

Adresa servera: mail.zemnet.sk
Typ: SSL
Port: 993
Prihlasovacie meno: celá emailová adresa

SMTP

Adresa servera: mail.zemnet.sk
Typ: STARTTLS
Port: 587
Prihlasovacie meno: celá emailová adresa
ZÁKAZNÍCKA ZÓNA WEBMAIL PRÍSTUP