Podmienky súťaže "Medzinárodný Deň Detí 2021 v ZemNet-e" - ZemNet
Pravidlá súťaže „Vianoce so ZemNetom 2020“
2. decembra 2020

Podmienky súťaže „Medzinárodný Deň Detí 2021 v ZemNet-e“

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava podmienok súťaže “Medzinárodný Deň Detí 2021 v ZemNet-e“ (ďalej len „súťaž“). Tento dokument upravuje podmienky súťaže (ďalej len „Podmienky“). V skrátených verziách môžu byť tieto Podmienky uvedené aj na informačných materiáloch (napr. leták, plagát, banner), v inzerátoch, pričom záväzné je vždy iba toto úplné znenie Podmienok.

1. Organizátor súťaže

Organizátorom súťaže je spoločnosť ZemNet s.r.o., Orechová 810, 941 22 Zemné, IČO: 36361291 a spoločnosť ZemNet CiTY s.r.o., Komoča 387, 94121 Komoča, IČO: 48152111 (ďalej len „Organizátor“, alebo „ZemNet“).

2. Účel súťaže

Účelom súťaže je propagácia a podpora predaja služieb ZemNet a zvyšovanie imidžu značky ZemNet (ďalej len „marketingová podpora“).

3. Podmienky súťaže

  1. Súťažiaci vyhráva 15 minútový let „Pilotom na skúšku“ z letiska Komoča v 2 miestnom lietadle pre 1 osobu.
  2. Podmienkou súťaže je verejné zdielanie a lájkovanie registračnej výzvy na FB stránke a zároveň komentovanie mena osoby z domácnosti, kto by si rád zalietal!
  3. Súťaže sa môžu zúčastniť len zákazníci ZemNet-u s aktívnou zmluvou na niektorú z poskytovaných služieb, ktorí nie sú v omeškaní s úhradou za poskytnuté služby.
  4. Súťaž prebieha vo viacerých kolách, registrácia na každé kolo bude prebiehať zvlášť zverejnením výzvy na registráciu na FB stránke.
  5. Registrácia na jedného zákazníka je povolená len jeden krát, viacnásobné registrácie v jednom kole sú neplatné a budú stornované. Zákazník sa môže registrovať vo všetkých kolách.
  6. Výzva na registráciu bude uvedená na FB stránke ZemNet-u. Súčasťou výzvy bude aj určenie termínu losovania a predbežné určenie termínu letu s výhradou zmeny termínu letu z dôvodu nepriaznivého počasia, alebo iných objektívnych príčin.
  7. Losovanie prebehne elektronicky, súťažiaci dostanú oznámenie o výhre na kontakt uvedený v registračnom formulári, následne im bude pridelený presný termín letu. Na termín letu je potrebné sa dostaviť najskôr 20 min pred a najneskôr 10 min. pred plánovaným letom.
  8. Jeden zákazník s platnou zmluvou má možnosť zapojiť jednu osobu staršiu ako 10 rokov zo svojej domácnosti. Osoby mladšie ako 18 rokov môžu letieť len s písomným súhlasom zákonného zástupcu. Pred letom je nutné sa preukázať potvrdením o bezinfekčnosti podľa platných pandemických predpisov a používať rúško alebo respirátor.
  9. Výherca, ktorý nereaguje na výzvu na prevzatie výhry, alebo sa nedostavý na let v dohodnutý čas, nemá nárok na náhradný termín.
  10. Výherca berie na vedomie charakter výhry a využíva ju na vlastnú zodpovednosť.

4. Termíny a platnosť súťaže

Súťaž platí od 4.6.2021 do vyčerpania tridsiatich (30) letov.

V Zemnom, 4. Júna 2021

ZemNet, organizátor

ZÁKAZNÍCKA ZÓNA WEBMAIL
F