Podmienky akcie "S tebou ? vydržím aj bez netu" - ZemNet
Podmienky akcie „Biely pondelok“
2. decembra 2019
TV na skúšku 2020
10. marca 2020

Podmienky akcie „S tebou ? vydržím aj bez netu“

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava podmienok akcie “S tebou ? vydržím aj bez netu“ (ďalej len „akcia“). Tento dokument upravuje podmienky akcie (ďalej len „Podmienky“). V skrátených verziách môžu byť tieto Podmienky uvedené aj na informačných materiáloch (napr. leták, plagát, banner), v inzerátoch, pričom záväzné je vždy iba toto úplné znenie Podmienok.

1. Organizátor akcie

Organizátorom akcie je spoločnosť ZemNet s.r.o., Orechová 810, 941 22 Zemné, IČO: 36361291 (ďalej len „Organizátor“).

2. Účel akcie

Účelom akcie je propagácia a podpora predaja internetového pripojenia (ďalej len „podporované produkty“).

3. Podmienky akcie

  1. Existujúci zákazník prostredníctvom emailu, alebo telefonátu na zákaznícku linku si nechá na deň Sv.Valentína (14.2.2020) dočasne deaktivovať internet a zároveň zákazník podporí propagáciu tejto akcie na našej Facebook stránke zdieľaním, komentovaním, alebo lájkom.
  2. Internet bude nasledujúci deň od 0:01 aktivovaný automaticky vo vyššej tarife na nasledujúcich 50 dní! Napr: kto má aktívnu službu TOP1, bude 50 dní surfovať na tarife TOP2.
  3. Do akcie je zaradený len produkt v kategórii „internet“.

4. Termíny a platnosť akcie

Akcia platí od vyhlásenia do 14. 2. 2020 16:20 vrátane.

V Zemnom, 12. Februára 2020

Viktor Szőke, konateľ ZemNet s.r.o.

ZÁKAZNÍCKA ZÓNA WEBMAIL
F