Podmienky akcie "Biely pondelok" - ZemNet
TV na skúšku 2019
5. novembra 2019
Podmienky akcie „S tebou ? vydržím aj bez netu“
12. februára 2020

Podmienky akcie „Biely pondelok“

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava podmienok akcie “Biely pondelok“ (ďalej len „akcia“). Tento dokument upravuje podmienky akcie (ďalej len „Podmienky“). V skrátených verziách môžu byť tieto Podmienky uvedené aj na informačných materiáloch (napr. leták, plagát, banner), v inzerátoch, pričom záväzné je vždy iba toto úplné znenie Podmienok.

1. Organizátor akcie

Organizátorom akcie je spoločnosť ZemNet s.r.o., Orechová 810, 941 22 Zemné, IČO: 36361291 (ďalej len „Organizátor“).

2. Účel akcie

Účelom akcie je propagácia a podpora predaja internetového pripojenia (ďalej len „podporované produkty“).

3. Podmienky akcie

  1. Do akcie je zaradený len produkt „TOP internet“.
  2. Akcia platí iba pri novej objednávke TOP internetu v období od 2.12.2019 do 31.12.2019.
  3. Zákazník získava zľavu 50% z ceny ZRIADENIA.
  4. Existujúcim zákazníkom, ktorý podporia reklamný post na predmetnú akciu na Facebook stránke organizátora budú zaradení do žrebovania o 50% zľavu z mesačného programu platného 2.12.2019. Podporou sa rozumie komentár, lajk alebo zdieľanie postu. Žrebovanie sa uskutoční po ukončení tejto akcie.

4. Termíny a platnosť akcie

Akcia platí na novo uskutočnené objednávky v termíne od 2. 12. do 31. 12. 2019 vrátane. Zľavu nemôžu žiadať zákazníci na objednávky zrealizované pred začatím alebo po skončení akcie.

V Zemnom, 2. Decembra 2019

Viktor Szőke, konateľ ZemNet s.r.o.

 

Aktualizácia 4.12.2019

Ako poďakovanie za obrovskú podporu akcie našich existujúcich zákazníkov sme sa rozhodli, že zaradíme ešte jedno losovanie, ktorým môže ďalší z Vás získať 50% zľavu na 12 mesiacov. Losovanie sa uskutoční 13.12.2019 o cca 18-tej hodine.

ZÁKAZNÍCKA ZÓNA WEBMAIL
F