Novinky pre hosting Júl/2020 - ZemNet
Nový, responzívny ROUNDCUBE
8. júna 2020
Naša sieť je pod ochranou BitNinja!
21. októbra 2020

Novinky pre hosting Júl/2020

Vážení zákazníci,
venujte prosím pár minút Vášho času pre nasledujúce novinky, ktoré sme Vám pripravili!

Aktualizácia a migrácia hostingových serverov
V poslednom období sme vykonali mnoho testov, či už distribúcii serverových operačných systémov, alebo iných cloud providerov
a rozhodli sme sa na zmenu. Do konca tohto mesiaca zmigrujeme všetky Vaše stránky na nové, rýchlejšie servre.
Podľa predbežných externých testov bude hosting rýchly ako nikde inde. Už sa tešíme na zmenu.

Podpora PHP verzie 5.2, 5.3, 5.4 končí
Udržiavať mnoho starých a deravých systémov je pracné a veľmi nákladné. Na nových serveroch bohužiaľ podpora PHP vo verzii 5.2, 5.3 a 5.4 končí.
Najstaršia podporovaná verzia bude PHP 5.6. Všetky stránky sa pokúsime pred migráciou otestovať a informovať Vás v prípade nekompatibility.
Samozrejme navrhneme Vám aj riešenie. Podporované budú aj všetky verzie PHP7 (7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4) s možnosťou prepínať hoc aj podľa adresárov.

Emaily považujte za doručené
Podporujeme všetky dôležité ochranné systémy na zlepšenie doručovania Vašich emailov.
Či je to DMARC alebo SPF, ktoré sú zapnuté automaticky, podporujeme aj DKIM digitálne podpisovanie emailov, ktoré Vám emaily určite doručí.
Informujte sa v prípade potreby zaviesť dodatočné nástroje.

Zhodnotenie ochrany za predchádzajúci rok
Od januára 2019 na všetko dohliada aktívna ochrana BitNinja 🙂
Žiadna zo stránok, či nová celkom bezpečná, alebo stará veľa krát veľmi deravá, nebola počas tej doby heknutá a nebol potrebný žiadny zásah do servera.
Čerešnička na torte je, že sme mohli poskytnúť hosting pre starú heknutú Joomla 1.5 stránku, ktorú sme prečistili a od vtedy ju môže zákazník využívať naplno.

Ďakujeme za pozornosť

Viktor, CEO

ZÁKAZNÍCKA ZÓNA WEBMAIL
F