internet-a-it


Vyskúšajte nás a zistíte, že pracovať s profesionálmi sa oplatí.
 
 
 

Vysokorýchlostný 5G internet

Vysokorýchlostný internet poskytujeme ako dátovo a časovo neobmedzené pripojenie pomocou WIFI technológie v pásme 5GHz bez potreby telefónnej linky. Ďalej poskytujeme rad ďalších služieb, ktoré zvyšujú kvalitu internetu.

Pripojte sa na vysokorýchlostný 5G internet. Kvalitné, stabilné pripojenie pre Nové Zámky, Andovce, Zemné, Komoča, Nesvady, Imeľ, Tvrdošovce a okolie.


Zvoľte prosím miesto, o ktoré máte záujem:
 

Cenník platný od 1.9.2017

Vybraná lokalita pokrytá novou technológiou "Motorola/Cambium Networks" na

40
Ukáž mi nové TOP paušály >>>
Do vybranej lokality ešte nebola naplánovaná výstavba novej technológie "Motorola/Cambium Networks".
 

Staré tarify 5G-R

TarifaRýchlosť Cena za mesiacZapojenieWIFI router
surfovaniasťahovaniaodosielaniabez
viazanosti
viazanosť
12 mes.
viazanosť
24 mes.
  Start R5 3 Mb/s 1 Mb/s 0,5 Mb/s   12,00 € 9,00 € 6,00 € 0 € 15 €
  Mini R5 5 Mb/s 2 Mb/s 0,5 Mb/s 16,00 € 13,00 € 10,00 € 0 € 0 €
  Relax R5 6 Mb/s 3 Mb/s 1 Mb/s 18,00 € 15,00 € 12,00 € 0 € 0 €
  Junior R5 12 Mb/s 6 Mb/s 1 Mb/s 21,00 € 18,00 € 15,00 € 0 € 0 €
  Speed R5 15 Mb/s 8 Mb/s 1 Mb/s 25,00 € 22,00 € 19,00 € 0 € 0 €
  Standard R5 18 Mb/s 10 Mb/s 2 Mb/s 30,00 € 27,00 € 24,00 € 0 € 0 €
  Turbo R5 22 Mb/s 12 Mb/s 2 Mb/s 35,00 € 32,00 € 29,00 € 0 € 0 €
 • Všetky tarify sú dátovo a časovo neobmedzené.
 • Tarify nie sú agregované a sú závislé len od vyťaženia siete.
 • Časová dostupnosť služby je 90% a kapacitná dostupnosť je 80%.
 • Cena 0€ pre WIFI router platí pre Tenda W311R+ WiFi-N 150 Router,4x LAN, 1x Odnímateľná Ant. Ostatné sú platené len rozdielom.

Staré tarify 5G

TarifaSurfovanieMax
Download
Upload
(kb/s)
NIGHTCena za mesiacZapojenie s viazanosťou
bez viazanostis viazanosťou24 mes.12 mes.WIFI router
  Start5 2 Mb/s 640kb/s 192 Nie 6,31 € 5,99 € 49,90 € 69,90 € od 23,00 €
  Mini5 4 Mb/s 2 Mb/s 256 Nie 10,46 € 9,94 € 29,90 € 49,90 € od 21,00 €
  Relax5 6 Mb/s 2 Mb/s 256 Nie 13,54 € 12,86€ 19,90 € 39,90 € od 19,00 €
  Junior5 6 Mb/s 3 Mb/s 512 5 Mb/s 16,60 € 15,43 € 9,90 € 29,90 € od 17,00 €
  Speed5 8 Mb/s 4 Mb/s 512 6 Mb/s 21,58 € 18,99 € 0,00 € 19,90 € od 13,00 €
  Standard5 10 Mb/s 5 Mb/s 1024 7 Mb/s 26,56 € 23,90 € 0,00 € 19,90 € od 0,00 €
  Turbo5 12 Mb/s 6 Mb/s 2048 8 Mb/s 33,19 € 29,87 € 0,00 € 19,90 € od 0,00 €
 • Všetky tarify sú dátovo a časovo neobmedzené. Tarify nie sú agregované a sú závislé len od vyťaženia siete.
 • Časová dostupnosť služby je 90% a kapacitná dostupnosť je 80%.
 • Tarify z tohto cenníka sú použité len v prípade, ak je technicky nerealizovateľné pripojenie z taríf 5G-R.
 • NIGHT - služba prináša v čase od 22:00 do 7:00 každý deň zvýšené rýchlosti bez dátového limitu v nočných hodinách podľa tabuľky. Služba je aktivovaná automaticky každému.

Staré tarify 2G

TarifaDownload (kb/s) Cena za mesiac
Základná
rýchlosť
bez viazanostis viazanosťou
  Mini2 1024 / 2048   10,46 € 9,94 €
  Relax2 1024 / 2048   13,53 € 12,85 €
  Junior2 1536 / 3072   16,60 € 15,44 €
  Speed2 204 8 / 4096   21,58 € 18,99 €
  Standard2 2304 / 4608   26,56 € 23,90 €
  Turbo2 3072 / 6144   33,19 € 29,87 €
 • Všetky tarify sú dátovo a časovo neobmedzené.
 • Tarify nie sú agregované a sú závislé len od vyťaženia siete.
 • Časová dostupnosť služby Štandard je 90% a kapacitná dostupnosť je 80%.
 • Pri tarifách Relax2 je rýchlosť odosielania (upload) 256 kb/s. Pri tarifách Junior2, Speed2, Standard2, Turbo2 je rýchlosť odosielania (upload) 384 kb/s.
 • Tarify z tohto cenníka sú použité len v prípade, ak je technicky nerealizovateľné pripojenie z taríf 5G a 5G-R.
 • Služba DAY a NIGHT je od 1.9.2017 zrušená.

Poskytujeme pripojenie v týchto oblastiach: Andovce, Aňala, Imeľ, Komoča, Nesvady, Nové Zámky, Pačérok, Zemné, Veľká Gúta.

Prístupové body:
Andovce
Aňala
Hurbanovo
Imeľ
Komoča
Nesvady
Nové Zámky
Pačérok
Tvrdošovce
Zemné
Veľká Gúta

WifiSpot
Pripravujeme:
 • Bajč
 • Dvory nad Žitavou
 • Palárikovo
 • Šurany
Mapa miest, kde je možné sa pripojiť na našu sieť. Vytlačiť
WIFI Doma

znamená voľnosť v používaní internetu. Ak máte v domácnosti notebook, alebo PDA s wifi adaptérom, touto službou sa budete môcť pripojiť na internet kdekoľvek v byte, či dome, alebo v jeho bezprostrednom okolí. Služba je bez mesačných poplatkov s jednorázovým zriadením.

Platí sa jednorázovo za WIFI router a konfiguráciu (prípadne použitý inštalačný materiál), ktorý prechádza do Vašeho vlastníctva. Využívame zariadenia, ktoré sú certifikované telekomunikačným úradom, nie sú zdraviu škodlivé.

Konfigurácia WIFI doma znamená aj zabezpečenie proti neoprávnenému využívaniu, nakoľko WIFI sieť je viditeľná nie len pre Vás, ale aj pre Vašich susedov a ostatných v blízkom okolí.

TypCena s DPH 
Tenda W311R+ WiFi-N 150 Router,4x LAN, 1x Odnímateľná Ant 15,00 € Wifi Router W311r2
Tenda W308R WiFi-N 300 Router,4xLAN,2x Fixná Anténa 5dBi 20,00 € Wifi Router W308R
Tenda W303R WiFi-N 300 Router, 4xLAN, 3x Fixná Anténa 25,00 € Wifi Router W303R
Rodičovská kontrola

je služba, ktorou je možné zabezpečiť, aby najmenší boli na svetovej sieti v bezpečí. Služba zabezpečuje nepretržitý dohľad nad pripojeným počítačom, blokuje nebezpečné stránky, ktoré im nie sú určené.

Skúšobná doba na 10 dní

Ak sa neviete rozhodnúť, neváhajte, do 10 dní od zapojenia máte možnosť vypovedať zmluvu bez sankcií a výpovednej doby. Zaplatiť treba len čas montáže a demontáže zariadení.

Rodinná zľava

Zľava je určená pre nové a staré zmluvy o pripojení do siete internet príbuzného v priamom rade ako sú rodičia, deti, starí rodičia, alebo súrodenci. Tento vzťah je potrebné doložiť dokladmi ktorými sa jednoznačne identifikuje príbuzenský vzťah. Zľava sa poskytuje na novú zmluvu podľa nasledovnej tabuľky:

Poradie zmluvy% zľava
2 10%
3 15%
4 a viac 20%
Zľava za vernosť

Zľava za vernosť sa poskytuje zákazníkom, ktorí využívajú naše služby viac ako 2 roky nepretržite bez prerušenia. Prípadné prerušenia len skracujú dobu používania, tj. zľava sa priznáva neskôr. Ich platová disciplína je väčšia alebo rovná 90%. Vzorec pre výpočet platovej disciplíny je nemenný a zohľadňuje dátum splatnosti a dátum úhrady faktúry za poskytnuté služby.

Čím sa doba neuhradenia faktúry za poskytnuté služby viac krát opakuje, alebo sa predlžuje doba nezaplatenia po splatnosti, tým sa platová disciplína znižuje. Zníženú platovú disciplínu si môže zákazník zvýšiť úhradami pohľadávok pred dobou splatnosti, tj. každá úhrada, ktorá je pripísaná na náš účet pred dňom splatnosti, zvyšuje platovú disciplínu.

Veľkosť zľavy sa určuje podľa nasledovnej tabuľky:

Počet rokov užívania% zľava
>2 2%
>3 5%
>4 9%
>5 14%
>6 20%
Zľava za prechod od konkurencie

Za prechod od konkurencie dostávate zľavu 2 mesiace zadarmo, alebo trvalú zľavu 5% z mesačného paušálu. Podmienkou uplatnenia zľavy je aktivácia neobmedzeného 5G internetu a predloženie konkurenčnej zmluvy, výpovede, jednej faktúry za poskytnutie služby s dokladom o úhrade v písomnej forme.

Zľava za sprostredkovanie nového zákazníka

Za nového zákazníka získate bonus vo výške, ktorý sa rovná výške mesačného poplatku sprostredkovaného zákazníka. Napr. ak nám sprostredkujete nového zákazníka, ktorý si zapojí neobmedzený 5G Internet Junior5 s viazanosťou 24 mesiacov, získavate jednorázovú zľavu z mesačného paušálu podľa jeho výšky. Stačí poslať novú objednávku na nového zákazníka cez našu stránku a uviesť aj číslo Vašej zmluvy.

SlužbaCena s DPH
Zmeny v tarifách
Zmena užívateľského programu z vyššieho na nižší 15,00 €
Zmena užívateľského programu z nižšieho na vyšší 0,00 €
Odpojenie (prerušenie služby na určité obdobie na požiadanie) 0,00 €
Mesačný poplatok počas prerušenia služby na požiadanie užívateľa 0,00 €
Znovupripojenie (po odpojení z iného dôvodu ako neplatenia účtov) 0,00 €
Omeškanie s platbami
Vyhotovenie a zaslanie upomienky 5,00 €
Znovupripojenie po omeškaní platby 15,00 €
Znovupripojenie (po vymáhaní pohľadávky - berie sa ako záloha) 70,00 €
Fakturácia
Kópia faktúry a iného administratívneho dokladu - v prípade, že užívateľ dostáva faktúru v papierovej podobe 2,00 €
Reklamácia
Oprávnená reklamácia 0.-
Neoprávnená reklamácia - účtuje sa v prípade, že pri výjazde je pripojenie na notebooku servisného technika funkčné
- účtuje sa každá začatá ½ hodina
- nejedná sa o kompletný servis PC, len spojazdnenie pripojenia
10,00 € / hod.
Servisné práce
Diagnostika - služba zahrňuje:
- určenie závady zariadenia (HW alebo SW)
- neúčtuje sa v prípade opravy našou spoločnosťou
10,00 € / ks.
SW/HW Práce - služba zahrňuje:
- inštalácie OS a aplikácií, nastavenie, odvírovanie, hardvérové opravy
- účtuje sa každá začatá ½ hodina
18,00 € / hod.
Montážne práce u zákazníka - služba zahrňuje:
- káblovanie, lištovanie, demontáž prípojky, premiestnenie prípojky
- nezahrňuje inštalačný materiál, cestovné náhrady ani zariadenia
- účtuje sa každá začatá ½ hodina
18,00 € / hod.
Vzdialená pomoc, Administrácia - služba zahrňuje:
- vzdialená technická podpora programom ZemNetSupport na diaľku
- zmluvná administrácia IT u zákazníka
- Vzdialená pomoc - účtuje sa každá začatá minúta, Administrácia – každá začatá ½ hodina
24,00 € / hod.
Cestovné náhrady:
- zvoz a vrátenie zariadenia (počítač, notebook, iné...) od zákazníka
- účtuje sa cesta tam aj späť, jednostranne sa účtuje len v prípade, že bolo vozidlo vyslané aj na iný úkon
0,20 € / km

Pripravujeme novú web stránku, bude plne responzívna, jednoducho skvelá :) a je hotová na

23
 

Kontakt

Telefón
+421 (0)948 936 638
+421 (0)35 37 00 713

E-mail
info@zemnet.sk

Skype
zemnetsro

Facebook
facebook.com/zemnet.sk

Fakturačné údaje
ZemNet s.r.o.

Používanie Cookies

EU e-Privacy Directive

Tieto webové stránky používajú súbory cookies pre prihlasovanie, navigáciu a iné funkcie. Používaním webstránky zemnet.sk súhlasíte s použitím cookies na Vašom zariadení.

Prečítajte si naše “Zásady používania súborov cookie”

Máte zakázané používanie cookies. Túto voľbu môžete odvolať a zmeniť.

Povolili ste cookies pre ukladanie na Vašom počítači. Toto povolenie možete odvolať.