50 je niekedy len 15 - ZemNet
Heslo 1234 je „najbezpečnejšie“
20. januára 2018
Hazard vs. internet providers
30. januára 2018

50 je niekedy len 15

Tento článok sme sa rozhodli napísať preto, lebo čoraz častejšie sa stretávame výrokov typu:
„12Mbitov za 15eur?! Veď iní ponúkajú aj 50Mbitov za túto cenu…“
„Ako to, že nemáte v ponuke optiku?“
„Nestiahnem film za 5minút, spravte s tým niečo!“

ZÁKAZNÍCKA ZÓNA WEBMAIL PRÍSTUP
F